Intuïtieve ontwikkeling deel 3

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Elkaar verwelkomen, Meditatie, en korte terugkijk op cursus 1en uitleg over wat je kunt verwachten in cursus 3.
  • Wat is meditatie en visualisatie? Waarom is dit belangrijk en hoe doe je dit?
  • Wat is helderziendheid, psychometrie, mediumschap etc., intuïtieve kaarten spel.
  • Wat is Gene Zijde, de sferen, het hoger zelf, karma en reïncarnatie. Aura’s en haar kleuren, kleurensymboliek, aura’s voelen.
  • Paranormaal genezen, geestelijk genezen, geestelijke helpers, afsluiten, hoe sluiten we af? in je eigen ruimte blijven zitten en problemen teruggeven.

Terug naar het cursus overzicht? Klik hier.